Merong na nakatambay.

Thursday, February 07, 2008

Mahalagang Paalala sa Lahat

For the most prettiestest woman in the whole wide universe...

HAPPY BIRTHDAY MOMMY!!!
Hehehe... ooops. Hindi yan ang nanay ko. Eto pala...


There you go! The mom and the sis... o'ha, parang magkapatid lang!

Happy berdey to you!
Happy berdey to you!
Haberdey haberdey!
Happy berdey to yooooooouuuu!


Nice work on raising a very talented and soooo well-behaved son... me!

HAHAHAHA.

2 Comments:

Anonymous royce said...

Paki hapi berdey na din sa Inay mo. Magka buwan pala kami. Hehehe

2/10/2008 6:09 AM  
Blogger Obi Macapuno said...

di ka daw niya kilala, pero salamats dude. hehehe.

2/12/2008 8:25 AM  

Post a Comment

<< Home

Obi Macapuno: Mahalagang Paalala sa Lahat

Merong na nakatambay.

Thursday, February 07, 2008

Mahalagang Paalala sa Lahat

For the most prettiestest woman in the whole wide universe...

HAPPY BIRTHDAY MOMMY!!!
Hehehe... ooops. Hindi yan ang nanay ko. Eto pala...


There you go! The mom and the sis... o'ha, parang magkapatid lang!

Happy berdey to you!
Happy berdey to you!
Haberdey haberdey!
Happy berdey to yooooooouuuu!


Nice work on raising a very talented and soooo well-behaved son... me!

HAHAHAHA.

2 Comments:

Anonymous royce said...

Paki hapi berdey na din sa Inay mo. Magka buwan pala kami. Hehehe

2/10/2008 6:09 AM  
Blogger Obi Macapuno said...

di ka daw niya kilala, pero salamats dude. hehehe.

2/12/2008 8:25 AM  

Post a Comment

<< Home